Sanctioneren komt voor in verschillende betekenissen. In de standaardtaal in België wordt sanctioneren gebruikt in de betekenis ‘straffen, bestraffen'. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn dan straffen, bestraffen, een sanctie opleggen en een sanctie treffen.

  • Zeven personen werden gesanctioneerd omdat ze ondanks het stadionverbod toch aanwezig waren in het stadion.

Sanctioneren komt in de standaardtaal in het hele taalgebied voor in de betekenissen ‘bekrachtigen, erkennen, goedkeuren' en ‘waarborgen'. Het werkwoord komt in die betekenissen meer voor in Nederland dan in België.

  • Het gaat om een legale handeling die door de Tweede Kamer goedgekeurd is en door een wet gesanctioneerd is.
  • Het hof van justitie sanctioneert de geheimhouding van de documenten.

Taaladvies.net
Sanctioneren / straffen / een sanctie treffen / een sanctie opleggen ((opent in nieuw venster))