synoniem = slash, Duitse komma

De schuine streep wordt meestal gebruikt om een keuzemogelijkheid aan te geven. Voor en na een schuine streep wordt over het algemeen geen spatie gezet.

  • m/v
  • de architect/aannemer/projectontwikkelaar
  • Ik kom wel/niet naar de informatieavond.

In langere of ingewikkelde combinaties die een keuzemogelijkheid uitdrukken, kunnen er voor de leesbaarheid wel spaties voor en na de schuine streep staan.

  • Mijn kind gaat mee / gaat niet mee op kamp.

De schuine streep komt daarnaast voor in breuken, in de betekenis 'per' en in sommige afkortingen.

  • 3/4
  • km/u
  • a/d (= aan de)

De schuine streep heeft ook nog enkele specifieke toepassingen. Zo wordt ze gebruikt in internetadressen en geeft ze in de taalkunde een foneem (de kleinste klankeenheid met betekenisonderscheidende functie) weer.

  • https://www.vlaanderen.be/taaladvies/spellingtests
  • De /z/, de /r/, de /k/ en de /l/ zijn fonemen, want de woorden zot, rot, kot en lot hebben een verschillende betekenis.