De correcte spelling is secretaris-generaal, met kleine letters. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter.

  • In de jaren negentig was Kofi Annan secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
  • Een aantal jaren geleden is bij het Departement Onderwijs en Vorming voor het eerst een vrouwelijke secretaris-generaal aangesteld.

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid worden functieaanduidingen altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

  • Mevrouw de secretaris-generaal
  • Mijnheer de secretaris-generaal

In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

  • De heer Martin Ruebens
    Secretaris-generaal

hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
Secretaris-generaal (hoofdletter?) ((opent in nieuw venster))