Signalisatie is standaardtaal in België. Het woord wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Enkele synoniemen zijn bewegwijzering, verkeerstekens en wegmarkering.

  • De bewegwijzering / signalisatie langs gewestwegen is niet altijd duidelijk.
  • De wandelclub heeft tijdelijke bewegwijzering / signalisatie aangebracht om aan te geven welke weg de deelnemers moeten volgen.
  • Hij negeerde alle verkeerstekens / signalisatie en veroorzaakte zo een zwaar ongeval.
  • Door de slechte wegmarkering / signalisatie was het niet duidelijk vanaf waar hij kon voorsorteren.

Samenstellingen met signalisatie, zoals signalisatiebord en verkeerssignalisatie, zijn ook standaardtaal in België.

  • Toen de automobilist het signalisatiebord van de wegwerkzaamheden zag, vreesde hij dat hij lang in de file zou moeten staan.
  • Het is belangrijk dat weggebruikers de verkeerssignalisatie vanaf de openbare weg goed herkennen.

Signalisatie is ook standaardtaal in België als verzamelnaam voor de tekens en signalen die het trein- of scheepsverkeer regelen. In die betekenis is signalering standaardtaal in het hele taalgebied.

  • De nieuwe signalering / signalisatie wijst treinbestuurders erop als ze door een rood sein dreigen te rijden.

Signalisatie verwijst in de standaardtaal in België ook naar de etiketten en vignetten die wettelijk op bepaalde vormen van vervoer moeten staan.

  • Op vrachtwagens die brandbare vloeistoffen vervoeren, moet de correcte signalisatie aangebracht zijn.

Taaladvies.net
Signalisatie ((opent in nieuw venster))