Het zelfstandig naamwoord site wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt als verkorte vorm van website. Het wordt uitgesproken als [sait].

  • Op onze site maken wij gebruik van cookies.

In België wordt site ook gebruikt in de betekenis ‘terrein, locatie' of ‘archeologische vindplaats'. Het wordt dan uitgesproken als [siet∂]. Dat gebruik is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder meer terrein, gebied, domein, locatie en vindplaats.

  • Het bedrijf wil zijn activiteiten centraliseren op één site / terrein.
  • De kasteelsite / het kasteelgebied dateert van het begin van de 12e eeuw.
  • Volgend jaar worden nieuwe woningen gebouwd op de voormalige ziekenhuissite / het voormalige ziekenhuisdomein in het centrum.
  • De grafheuvels zijn voorlopig beschermd als archeologische site / vindplaats.

Taaladvies.net
Site / terrein ((opent in nieuw venster))