Slagen voor een examen (proef, test en dergelijke) is standaardtaal in het hele taalgebied. In België wordt ook vaak slagen in een examen (proef, test en dergelijke) gebruikt, maar een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers keurt dat af. Het is daarom niet duidelijk of slagen in een examen, een test enzovoort tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

  • Ze is geslaagd voor het examen Latijn.
  • Hij moet nog slagen voor een aantal vakken in de bachelorjaren.

Taaladvies.net
Slagen in / voor ((opent in nieuw venster))