Socialewoningbouw en sociale woningbouw zijn allebei correcte spellingen, omdat er geen wezenlijk betekenisverschil is. Socialewoningbouw betekent ‘bouw van sociale woningen', sociale woningbouw betekent ‘woningbouw met een sociaal doel'. Vergelijkbare gevallen zijn: fiscalefraudebestrijding (‘bestrijding van fiscale fraude') en fiscale fraudebestrijding (‘fraudebestrijding op fiscaal vlak'), geestelijkegezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg, lagerugpijn en lage rugpijn.

Meestal is er in zulke combinaties wel een wezenlijk betekenisverschil tussen de losse en de aaneengeschreven vorm. In zulke gevallen moet u de spelling gebruiken die uitdrukt wat u bedoelt. Bijvoorbeeld socialemediamanager (‘iemand die verantwoordelijk is voor de sociale media') of sociale mediamanager (‘mediamanager met een sociale inborst'), het rodewijnglas (‘glas voor rode wijn') of het rode wijnglas (‘rood glas voor wijn').