Er hoeft geen bezwaar gemaakt te worden tegen het gebruik van het woord sowieso in het Nederlands, maar het is aan te bevelen het niet te pas en te onpas te gebruiken. Sowieso heeft een nogal vage betekenis: ‘in het algemeen, in elk geval, toch al, hoe dan ook’. Bij veelvuldig gebruik krijgt het gemakkelijk het karakter van een stopwoord.