Van het bijvoeglijk naamwoord spinachtig is het zelfstandig naamwoord spinachtige afgeleid. Het zelfstandig naamwoord spinachtige krijgt in het meervoud een meervouds-n: spinachtigen. In de plant- en dierkunde komen dergelijke afleidingen voor in de taxonomie: de beschrijving en onderverdeling van plant- en diersoorten. Ook andere bijvoeglijke naamwoorden die uiterlijke kenmerken van planten en dieren beschrijven, kunnen als zelfstandig naamwoord fungeren en een gewone meervouds-n krijgen.

  • de geleedpotigen, tweehoevigen, zespotigen, bedektzadigen, eenzaadlobbigen
  • de kortharigen, langpotigen, blauwbloemigen
  • Onder de raskatten zijn de langharigen vaak het duurst.

Soms kunnen zulke woorden als bijvoeglijk naamwoord beschouwd worden, waarbij het zelfstandig naamwoord dat erop volgt, is samengetrokken.

  • Onder de raskatten zijn de langharige vaak het duurst. (= de langharige raskatten)

Taaladvies.net
Spinachtige / spinachtigen ((opent in nieuw venster))