De spellingen stampij en stampei zijn allebei correct. De betekenis is ‘herrie, drukte die iemand om iets maakt'. Stampij is de oudste vorm. De spelling stampei is in de loop van de jaren ook ingeburgerd geraakt.

  • Waarom wordt er zoveel stampij / stampei gemaakt over de bonussen van de algemeen directeur?