De correcte spelling is Standaardnederlands.

Namen van talen en dialecten die beginnen met elementen als standaard, hoog, laat, middel, nieuw, oud, plat en vroeg, schrijven we aaneen en met een beginhoofdletter. Enkele andere voorbeelden: Hoogduits, Middelnederlands, Nieuwgrieks, Oudfries.