De correcte spelling is stap-voor-stapaanpak. De woordgroep stap voor stap wordt in de samenstelling stap-voor-stapaanpak als een samenkoppeling beschouwd. Tussen de woorden van de woordgroep komen er koppeltekens. Die woorden worden dus niet aan elkaar geschreven zoals in samenstellingen als driestappenaanpak en kleinestappenaanpak. Eventueel kan er voor de duidelijkheid tussen stap en aanpak nog een extra koppelteken staan: stap-voor-stap-aanpak.

Ook een typografische oplossing is eventueel mogelijk. Stap-voor-stapaanpak is een samenstelling die in de praktijk niet zo vaak voorkomt. Bij zulke gelegenheidssamenstellingen kunt u er ook voor kiezen om de spelling van de oorspronkelijke woordgroep, stap voor stap, typografisch te markeren, bijvoorbeeld door cursivering of aanhalingstekens. In dat geval moet er altijd een koppelteken staan tussen stap voor stap en aanpak.

  • een stap voor stap-aanpak
  • een ‘stap voor stap'-aanpak