Zowel Het is sterker dan mezelf als Het is sterker dan ikzelf is correct. Volgens de klassieke grammaticaregel is alleen Het is sterker dan ik(zelf) correct, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist: Het is sterker dan ikzelf (sterk ben), niet Het is sterker dan mijzelf* (sterk ben). Maar Het is sterker dan mezelf wordt als een soort vaste combinatie beschouwd, die gebruikelijker is met de voorwerpsvorm dan met de onderwerpsvorm.

dan ikzelf / dan mijzelf / dan mezelf

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik ((opent in nieuw venster))
Het is sterker dan ik(zelf) / mezelf ((opent in nieuw venster))