Studiejaar heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied betrekking op het hoger onderwijs. Een studiejaar of academiejaar is een jaar waarin les wordt gegeven aan een instelling van hoger onderwijs. Het jaar van iemands studie aan een instelling van hoger onderwijs wordt een studiejaar of jaar genoemd.

  • Ze begon aan haar universitaire studie in het studiejaar / academiejaar 2019-2020.
  • Om over te mogen gaan naar het tweede studiejaar / jaar van de lerarenopleiding, moet je minstens 60 studiepunten hebben behaald.

Een leerjaar heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied betrekking op het basisonderwijs. Ook klas komt voor. In de standaardtaal in België wordt ook studiejaar gebruikt. Standaardtaal in Nederland is groep.

  • In het eerste leerjaar / studiejaar leer je lezen en schrijven.
  • Volgend jaar gaat hij naar de zesde klas.

In de context van de middelbare school wordt in België meestal jaar gebruikt, maar ook leerjaar komt voor. In de standaardtaal in Nederland worden in die context leerjaar en klas gebruikt.

  • Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de derde graad.
  • Het secundair onderwijs bestaat uit zes leerjaren.

Taaladvies.net
Leerjaar / studiejaar ((opent in nieuw venster))