Een symbool is een genormeerde notatie van onder meer een wetenschappelijk begrip, een eenheid, een grootheid of een valuta. Bijvoorbeeld: km voor kilometer, l voor liter, en EUR voor euro. Symbolen worden uitgesproken als de woorden waarvoor ze staan. In symbolen staan geen afkortingspunten.

Andere soorten afkortingen zijn redactionele afkortingen, initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen.