Een symbool is een genormeerde notatie van onder meer een wetenschappelijk begrip, een eenheid, een grootheid of een valuta, bijvoorbeeld km voor kilometer, l voor liter, en EUR voor euro. Symbolen worden uitgesproken als de woorden waarvoor ze staan. In symbolen staan geen afkortingspunten.

Andere soorten afkortingen zijn redactionele afkortingen, initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen.

spelling van symbolen voor eenheden, grootheden en valuta