De correcte verkleinvorm is tekeningetje. Vergelijkbare voorbeelden zijn: dingetje, eerstelingetje, kringetje, leerlingetje, vergaderingetje, wandelingetje.

Woorden op -ing hebben alleen een verkleinwoord op -kje als de lettergreep vóór -ing beklemtoond is en het niet om een persoonsnaam op -ling gaat. De g valt dan weg.

  • harinkje, kettinkje, koninkje, ontstekinkje, piercinkje, versnellinkje, woninkje

Een persoonsnaam op -ling die uitzonderlijk toch een verkleinwoord op -kje heeft, is balling: ballinkje.