In België wordt syndicaat vaak gebruikt in de betekenis ‘vakbond, belangenvereniging van werknemers', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of syndicaat in de betekenis ‘vakbond' tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval vakbond.

  • Vandaag voeren de vakbonden actie tegen de detacheringsrichtlijn van de Europese Unie.
  • De vakbond vreest voor de sluiting van onze vestiging.

Syndicaat heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied de betekenissen ‘belangenvereniging van leden van dezelfde beroepsgroep' en ‘combinatie van zakenmensen, opgericht voor commerciële of industriële doeleinden'. Ook in België komt syndicaat meer en meer voor in die betekenissen, bijvoorbeeld in samenstellingen zoals artsensyndicaat en boerensyndicaat.

  • Volgens het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen treden de ziekenfondsartsen in bepaalde gevallen te laks op.
  • Het Syndicaat van de Rotterdamse Havenbedrijven heeft negentien deelnemende bedrijven.

Taaladvies.net
Syndicaat ((opent in nieuw venster))