Brieven en e-mails waarbij in de slotzin het werkwoord verblijven wordt gebruikt, zijn als verouderd te beschouwen. Standaardzinnen als In afwachting van uw antwoord verblijf ik hoogachtend en Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting zijn dus niet meer geschikt voor moderne brieven en e-mails.

Zakelijke brieven en e-mails worden tegenwoordig meestal afgesloten met de slotformule Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groet, Vriendelijke groeten of Vriendelijke groet. In formelere situaties wordt ook de slotgroet Hoogachtend gebruikt, bijvoorbeeld in een heel officiële brief, bij slecht nieuws of een verstoorde relatie met de geadresseerde.

Als u de slotformule wilt laten voorafgaan door een slotzin, kunt u het best cliché- en standaardformuleringen vermijden. U kunt in de slotzin bijvoorbeeld een duidelijke conclusie formuleren of aangeven welke actie u van de lezer verwacht.

  • Het probleem met uw internetverbinding zou daarmee opgelost moeten zijn. Neem gerust opnieuw contact met ons op als dat niet het geval is.
  • We krijgen het formulier graag terug voor het einde van deze maand.
  • Kunt u me laten weten of u wilt deelnemen aan het panelgesprek?
  • (in een sollicitatiebrief) Deze brief en het bijgevoegde cv zeggen natuurlijk niet alles over mezelf. Ik zou mijn kandidatuur daarom graag verder willen toelichten in een gesprek.

Taaladvies.net
Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen) ((opent in nieuw venster))
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen) ((opent in nieuw venster))