Als de letter x tussen klinkers staat, mag vlak ervoor of vlak erna niet worden afgebroken. Bijvoorbeeld: waxen (niet wa-xen* of wax-en*), taxi (niet ta-xi*), saxo-foon (niet sa-xofoon* of sax-ofoon*), exem-plaar (niet ex-emplaar*).

Als de x gevolgd of voorafgegaan wordt door een medeklinker, kan er tussen de x en die andere medeklinker worden afgebroken. Bijvoorbeeld: wax-te, ex-tra, mar-xist.

In samenstellingen met een woord dat begint of eindigt met een x, wordt er zoals bij andere samenstellingen afgebroken op de grens van de delen van de samenstelling. Bijvoorbeeld: wax-apparaat, studie-xylofoon, botox-behandeling, speelgoed-xylofoon.

woorden afbreken - lijst met lettercombinaties

Taaladvies.net
Exemplaar (afbreking) ((opent in nieuw venster))