synoniem = substantief

Zelfstandige naamwoorden benoemen ‘zelfstandigheden': ze duiden onder andere personen, concrete of abstracte zaken, eigenschappen en gebeurtenissen aan. Ze kunnen worden gecombineerd met lidwoorden (de of het), voornaamwoorden (die of dat), telwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Meestal kan er ook een verkleinvorm van gemaakt worden. De meeste zelfstandige naamwoorden kunnen zowel in het enkelvoud als in het meervoud voorkomen, maar er zijn er ook die alleen een enkelvoudsvorm hebben (zoals ijs, vastgoed, vee) of alleen een meervoudsvorm (zoals hersens, kapsones, paperassen).

Ook eigennamen (Boudewijn, Dordogne, Woestijnvis) zijn zelfstandige naamwoorden.