te / ten / ter

Er is soms twijfel tussen de vormen te, ten en ter in vaste combinaties met oude naamvalsvormen, zoals ten tijde van, te allen tijde, te uwer beschikking en goed ter been zijn. Omdat we in het hedendaagse Nederlands geen naamvallen meer gebruiken zoals vroeger, zijn er geen duidelijke regels te geven waarmee u kunt bepalen wat de juiste vorm is. Bij twijfel kunt u het best een woordenboek of een betrouwbare bron raadplegen. U vindt een uitgebreide lijst op Taaladvies.net.

Veel vaste combinaties met een oude naamvalsvorm zijn erg formeel. U kunt in plaats daarvan meestal een gewoner synoniem gebruiken.

  • Technische veranderingen in onze producten zijn altijd en zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
  • In de tijd van / onder Lodewijk XIV kregen architecten, schrijvers, schilders en beeldhouwers de gelegenheid om het beste van zichzelf te laten zien.


woordgebruik - formele woorden

Taaladvies.net
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons