te zijner tijd / tezijnertijd* / ter zijner tijd*

De correcte vorm is te zijner tijd. De vormen tezijnertijd* en ter zijner tijd* zijn niet correct. Te zijner tijd is een vaste combinatie met een oude naamvalsvorm. De betekenis is 'op het tijdstip dat de zaak vereist, op een gelegen tijdstip'. Voor te zijner tijd wordt de afkorting t.z.t. gebruikt.

  • Te zijner tijd zal alles in de plooi vallen.
  • Nu is dat nog niet aan de orde, maar ik zal er u te zijner tijd over inlichten.

Te zijner tijd is vrij formeel. U kunt meestal een gewoner synoniem gebruiken: op een gegeven moment, op zijn tijd, als het zover is, als het aan de orde is, als de tijd rijp is, later, als het nodig is.

Taaladvies.net
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons