-technisch

De letterlijke betekenis van het achtervoegsel -technisch is 'de techniek of het systeem betreffend', de algemenere betekenis is 'het eerste deel van het woord betreffend'. Ingeburgerde afleidingen met -technisch zijn opgenomen in de woordenboeken, bijvoorbeeld belastingtechnisch, biotechnisch, danstechnisch, elektrotechnisch, tandtechnisch, verkeerstechnisch, verstechnisch.

Het is ook mogelijk om nieuwe combinaties te vormen met -technisch. Hoe algemener de betekenis is, hoe meer het risico bestaat dat de combinatie gekunsteld of vaag overkomt. Als u al te gekunstelde combinaties wilt vermijden, kunt u beter een omschrijving kiezen.

Taaladvies.net
-technisch

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons