tegenwoordig deelwoord (taalkundige term)

synoniem = onvoltooid deelwoord, participium praesentis

Het tegenwoordig deelwoord is een vorm van het werkwoord. Het tegenwoordig deelwoord wordt gevormd door aan de infinitief -d of -de toe te voegen. Tegenwoordige deelwoorden kunnen ook als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord gebruikt worden.

 • Wat is hier gaande?
 • Zuchtend liet de ober zich op een stoel zakken.
 • Ik hoorde de auto met gierende banden wegrijden. (als bijvoeglijk naamwoord)
 • Jacques heeft een tijd in de cel doorgebracht na een slaande ruzie met zijn vriendin. (als bijvoeglijk naamwoord)
 • Er zijn nog vijf wachtenden voor u. (als zelfstandig naamwoord)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons