tegenwoordige tijd (taalkundige term)

De tegenwoordige tijd is een werkwoordstijd die we onder andere gebruiken om uit te drukken dat de werking die door het werkwoord genoemd wordt, tijdens het spreekmoment te situeren is. De belangrijkste tegenwoordige tijden zijn de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t. of presens) en de voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t. of perfectum).

  • ik werk (o.t.t.) - ik heb gewerkt (v.t.t.)
  • ik kom (o.t.t.) - ik ben gekomen (v.t.t.)

Werkwoorden: d / dt / t
werkwoorden vervoegen - spelling van de stam en de tegenwoordige tijd (o.t.t.)

Taaladvies.net
Werkwoordstijd in verslag

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons