telwoord (taalkundige term)

synoniem = numerale (enkelvoud), numeralia (meervoud)

Een telwoord is een woord dat een aantal, een (rang)nummer of een plaats in een volgorde aanduidt.

We onderscheiden hoofdtelwoorden en rangtelwoorden. Hoofdtelwoorden noemen een aantal: een, twee, drie, vier, vijf enzovoort. Rangtelwoorden noemen een nummer in een reeks: eerste, tweede, derde, vierde, vijfde enzovoort.

We maken ook een onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde telwoorden. Bepaalde telwoorden noemen een precies aantal of (rang)nummer. Onbepaalde telwoorden noemen een niet nader gespecificeerd aantal of (rang)nummer. Tot de onbepaalde hoofdtelwoorden worden veel en weinig gerekend. Als onbepaalde rangtelwoorden zijn te beschouwen: laatste, middelste, hoeveelste en zoveelste.

Getallen 
aaneenschrijven - 07. getallen, telwoorden en breuken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons