ten minste / tenminste

De spelling van ten()minste is afhankelijk van de betekenis. Ten minste, in twee woorden, heeft de letterlijke betekenis 'minstens, op z'n minst'.

  • Om die klus te klaren heb ik ten minste drie uur nodig.
  • Daarvoor heb je een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen nodig.

Tenminste, aaneengeschreven, heeft de afgeleide betekenis 'althans, in ieder geval'.

  • Het was een slecht optreden, tenminste als ik de recensent mag geloven.
  • Jij bent tenminste iemand die ik kan vertrouwen!


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons