ten slotte / tenslotte

De spelling van ten()slotte is afhankelijk van de betekenis. Ten slotte, in twee woorden, heeft de letterlijke betekenis 'tot slot, tot besluit'.

  • Ten slotte bedank ik mijn vrouw voor de tolerantie waarmee ze mij mijn merkwaardige hobby heeft gegund.

Tenslotte, aaneengeschreven, heeft de afgeleide betekenis 'per slot van rekening'.

  • Luieren is het motto, we zijn tenslotte op vakantie.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons