terug naar school / weer naar school

Zowel weer naar school als terug naar school is correct. Beide combinaties kunnen gebruikt worden als slogan bij het begin van het nieuwe schooljaar.

  • Weer naar school!
  • Terug naar school!

Het bijwoord weer heeft de betekenis 'opnieuw'. Het drukt een herhaling uit. Weer naar school! betekent dus zoveel als 'we gaan opnieuw naar school'.

Het bijwoord terug geeft aan dat er een beweging is naar de plaats van herkomst of naar het uitgangspunt. Terug naar school! betekent dus iets als 'we gaan of keren (na de zomervakantie) terug naar school'.

Taaladvies.net
Terug / opnieuw, nogmaals, (al)weer

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons