tewerkstelling / werkgelegenheid

Tewerkstelling is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'het geven van werk (aan iemand)'. Vaak zit er iets van een verplichting in de betekenis van tewerkstellen en tewerkstelling.

 • Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer heel wat krijgsgevangenen tewerkgesteld in Duitsland.
 • Een honderdtal langdurig werklozen zijn tewerkgesteld als fruitplukkers tijdens de oogstmaanden. 
 • Sociale tewerkstelling kan een oplossing zijn voor OCMW-cliënten die geen kans maken op de gewone arbeidsmarkt.
 • De gemeente wil de tewerkstelling van kansengroepen promoten.

Tewerkstelling is standaardtaal in België in de betekenis 'het geheel van mogelijkheden om arbeidskrachten aan het werk te zetten'. Werkgelegenheid is standaardtaal in het hele taalgebied in die betekenis.

 • De Europese Commissie stimuleert de EU-landen om extra werkgelegenheid / tewerkstelling te creëren.
 • Het artikel bevat de meest recente statistieken over de werkgelegenheid / tewerkstelling in de Europese Unie.
 • Als de economie groeit, stijgt meestal de werkgelegenheid / tewerkstelling.

Taaladvies.net
Tewerkstelling / werkgelegenheid

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons