toast / toost

Een toost is een 'gelukwens waarbij men het glas heft'. Toost komt van het Engelse woord toast, en heeft zich aangepast aan de Nederlandse spelling. Ook het werkwoord toosten schrijven we in de betekenis 'een toost uitbrengen' met oo.

  • Ik wil graag een toost uitbrengen op de geboorte van Lina.
  • Laten we toosten op haar verjaardag!

Een toast is een 'geroosterd stuk brood'. Toast heeft in het Nederlands wel de Engelse spelling behouden. Ook het werkwoord toasten schrijven we in de betekenis 'brood roosteren' met oa.

  • Ik eet graag toast met boter als ontbijt.
  • Het brandje ontstond toen Lisa het brood wilde toasten.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons