toegang / toegangsprijs / entree / inkom

Inkom wordt in België vaak gebruikt in de betekenis 'recht of mogelijkheid om ergens binnen te gaan' of 'prijs die men moet betalen om toegang te krijgen', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of inkom in die betekenissen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval toegang of entree, en toegangsprijs, toegangsgeld, entree, entreeprijs of entreegeld.

Ook voor samenstellingen als inkomprijs, inkomgeld en inkomkaart geldt dat het niet duidelijk is of ze tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval toegangsprijs, toegangsgeld, entree, entreeprijs of entreegeld, en toegangskaart, toegangsbewijs, entreekaart of entreebewijs.

  • Toegang gratis.
  • De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt 14 euro.
  • Bestel je toegangskaart online!

Taaladvies.net
Inkom

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons