tot daaraan toe / tot daar aan toe* / totdaaraantoe*

De correcte spelling is tot daaraan toe. Het deel daaraan wordt aaneengeschreven, naar analogie van het voornaamwoordelijk bijwoord daaraan, zoals in Heb je daaraan gedacht?

Taaladvies.net
Tot daar aan toe / totdaaraantoe / tot daaraan toe

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons