tot / tot en met

Het is aan te raden tot en met te gebruiken om een periode aan te duiden.

  • Hij is met vakantie tot en met 20 november.
  • De Mount Evans Scenic Byway is gesloten van september tot en met mei.

De betekenis van tot in tijdsbepalingen is dubbelzinnig. In België wordt de combinatie met tot vaak zo opgevat dat de genoemde datum inbegrepen is: tot 20 november wordt in België dus vaak geïnterpreteerd als tot en met 20 november. In Nederland is die betekenis van tot minder gebruikelijk. Tot 20 november wordt door Nederlanders meestal opgevat als tot en met 19 november.

Als tot niet in een tijdsbepaling is gebruikt, wordt het door de meeste mensen opgevat als 'tot en met'. Maar om elk misverstand uit te sluiten, kan ook in zulke gevallen tot en met worden gebruikt.

  • Maak de oefeningen op bladzijde 51 tot en met 54.
  • De huizen met het nummer 143 tot en met 155 moeten worden gesloopt.

Taaladvies.net
Tot / tot en met

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons