truc: trucje / truukje*

De correct gespelde verkleinvorm van truc is trucje. Het zelfstandig naamwoord truc wordt met een -c geschreven. Volgens de hoofdregel voor de spelling van verkleinwoorden schrijven we het achtervoegsel -je aan het grondwoord vast: truc + -je = trucje.

De spelling truukje* is, net zoals de grondvorm truuk*, niet correct. De vorm met -k komt wel voor in de meervoudsvorm truken (naast trucs), de samenstelling trukendoos en het werkwoord trukeren.


zelfstandige naamwoorden - spelling van verkleinwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons