tussen-n in afleidingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)

Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onschuldig). Voor- en achtervoegsels zijn delen die niet als afzonderlijk woord bestaan (on- en -ig). Voor de tussenletters in samenstellingen gelden andere regels.
 

1. VOORAF: Behoud de schrijfwijze van het grondwoord als dat zelf al op -en eindigt. Er is dan geen tussenletter.

eigendom, eigenlijk, gelegenheid, gewetenloos, leugenachtig, rekenschap, wetenschap, wezenlijk

 


 

2. We schrijven tussen het grondwoord en het achtervoegsel van een afleiding -e- of -en- als we op die plaats een extra klank (een toonloze /e/, zoals in de) horen. Of we die tussenklank als -e- of -en- schrijven, hangt niet van de uitspraak of de betekenis af, maar van de onderstaande regels. Sommige afleidingen komen zowel met als zonder tussenklank voor.

- ongeloof + lijk: ongelofelijk (naast ongelooflijk)

- zorg + loos: zorgeloos

 

3. Schrijf -e- in de afleidingen met de achtervoegsels -lijk, -lijks en -loos.

bisschoppelijk, huiselijk, ongelofelijk, dagelijks, ideeëloos, zorgeloos

 

4. Schrijf -en- in de afleidingen met de achtervoegsels -achtig, -dom en -schap als het grondwoord een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op -en, maar niet op -es. Schrijf -e- in de andere gevallen.

met -n-
sterrendom, vorstendom

zonder -n-
heideachtig, lenteachtig, vedettedom, zijdeachtig


tussen-n in samenstellingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)
tussen-s (tussenklank, tussenletter -s-)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons