tussen-s (tussenklank, tussenletter -s-)

1. VOORAF: Behoud de schrijfwijze van het linkerdeel of van het grondwoord als dat zelf al op -s eindigt. Er is dan geen tussenletter. Bij alleszins, enigszins en geenszins behouden we de s omdat het om een oude naamvalsvorm gaat.

fietsslot (zoals fietspomp), fietsster (zoals arbeidster)

 


 

2. Schrijf tussen de twee delen van een samenstelling en tussen het grondwoord en het achtervoegsel van een afleiding een -s- als u op die plaats een /s/ hoort. In heel wat gevallen komt zowel de uitspraak met als zonder /s/ voor en zijn beide spellingen in principe correct. Als u aan uw taalgevoel twijfelt, kunt u een woordenboek raadplegen. Als de samenstelling of afleiding niet in het woordenboek staat, kunt u het woord schrijven zoals andere samenstellingen met hetzelfde linkerdeel of andere afleidingen met hetzelfde grondwoord. Met een zoekactie op het internet kunt u nagaan welke vorm in de praktijk het gebruikelijkst is.

met -s-
dorpskern, drietrapsraket, gebruikersnaam, jongensachtig, kunstenaarsleven, lezenswaard, meningsverschil, schoonheidsideaal, toetredingsverdrag, universiteitsgebouw

zonder -s-
ademnood, denkbaar, geelachtig, liefdeloos, zoekwerk

met -s- en zonder -s-
beheer(s)overeenkomst, drug(s)gebruik, geslacht(s)loos, gewicht(s)loos, spelling(s)probleem, voorbehoed(s)middel, waternood (gebrek aan water) / watersnood (overstroming)

 

3. Schrijf ook een tussenletter -s- als het rechterdeel van een samenstelling met een sisklank (/s/, /z/, /sj/, /zj/) begint en de tussenklank /s/ in vergelijkbare samenstellingen zonder sisklank te horen is.

met -s-
bedrijfszeker (zoals bedrijfsonzeker), eenmanszaak (zoals eenmansactie), stationsstraat (zoals stationshal)

zonder -s-
andersoortig (zoals andermaal), wandelstraat (zoals wandelweg)

met -s- en zonder -s-
raadzaal of raadszaal (zoals raadkamer of raadsman)


tussen-n in samenstellingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)
tussen-n in afleidingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons