twee derde is / zijn

Als het onderwerp van de zin een breukgetal is, zoals twee derde, staat de persoonsvorm gewoonlijk in het enkelvoud.

  • Twee derde van de Vlamingen slaapt te weinig.
  • Twee derde is al achter de rug. We hebben nog een derde voor de boeg.

In een enkel geval ligt de nadruk op de afzonderlijke delen van de breuk. Dan krijgt de noemer een meervouds-n en komt de persoonsvorm in het meervoud te staan.

  • Hij kon maar over een derde van zijn nalatenschap zelf beslissen, de overige twee derden kwamen volgens de wet aan zijn twee kinderen toe.

Taaladvies.net
Twee derde van de studenten bleken / bleek

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons