twee en een half / tweeënhalf / twee-en-een-half / tweeëneenhalf*

De correcte spelling is twee en een half.

  • twee en een half uur

Als het lidwoord een in twee en een half, vier en een half enzovoort wegvalt, is de correcte spelling tweeënhalf, vierenhalf enzovoort. Die combinaties worden als een samenstelling beschouwd.

  • tweeënhalf uur

Ook anderhalf / anderhalve wordt aaneengeschreven.

  • anderhalf jaar

Als een combinatie met een half als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, komen er koppeltekens tussen alle delen: een twee-en-een-half, een negen-en-een-half op tien. Zulke combinaties worden als samenkoppeling beschouwd.

  • Hij had een vier-en-een-half voor fysica.

Taaladvies.net
Twee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf
Half (twee maand en (een) half / twee en een halve maand)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons