type: types / typen

Het meervoud van type ('grondvorm', 'model', 'persoon' enzovoort) is typen of types.

  • Er zijn vele verschillende types / typen van deze bacterie.
  • Bij sommige types / typen van misdrijven wordt meer dan twee derde geseponeerd.
  • Er zijn een aantal heel louche types / typen naar hem op zoek.

Het meervoud van het Engelse woord type ('entiteit die beschouwd wordt als abstract gegeven') is types. In die betekenis heeft het woord de Engelse uitspraak [taajp].

  • In de les taalkunde hebben we geleerd over types en tokens.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons