u beider / uw beide / uw beider* / uwer beider*

De combinatie u beider is correct als die bij een zelfstandig naamwoord staat en als geheel een bezitsrelatie uitdrukt. Het zelfstandig naamwoord dat erop volgt, kan zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan: in u beider belang, u beider keus, u beider doel, u beider doelen. De combinaties uw beider* en uwer beider* zijn niet correct.

Formuleringen met u beider zijn erg formeel. U kunt meestal een gewonere formulering gebruiken.

 • Dat is in het belang van u beiden.
 • Dat is de keus van u allebei.
 • Dat was het doel van u beiden.
 • De samenwerking dient de doelen van u allebei.

De combinatie uw beide drukt ook een bezitsrelatie uit. Die combinatie gebruiken we bij zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staan.

 • Uw beide ouders zijn uitgenodigd.
 • U kunt op uw beide oren slapen.

Taaladvies.net
Uw / u beider belang

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons