u / U, uw / Uw

We schrijven u en uw met kleine letters.

 • Dank u zeer, mevrouw.
 • Mag ik u nog vragen uw gsm uit te schakelen?
 • Mijnheer de minister, het is een eer u hier te ontvangen.

Als ze naar een heilige persoon of godheid verwijzen, kunnen U en Uw eventueel nog een hoofdletter krijgen, maar dat wordt steeds minder gebruikelijk. In de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) bijvoorbeeld worden de voornaamwoorden u en uw klein geschreven.

 • Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u / U over ons.
 • Vol zijn hemel en aarde van uw / Uw heerlijkheid.
   

hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
U (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons