u / uw

Uw is een bezittelijk voornaamwoord. Uw kan worden vervangen door een ander bezittelijk voornaamwoord, bijvoorbeeld door mijn of zijn.

 • Wat is uw naam?, zoals Wat is mijn naam?
 • Dat is uw boek, uw zaak, uw zus, zoals Dat is zijn boek, zijn zaak, zijn zus.

U is een persoonlijk voornaamwoord. U kan worden vervangen door een ander persoonlijk voornaamwoord, bijvoorbeeld door mij of hem, of door ik of hij.

 • Heb ik u al uitgenodigd voor het feest?, zoals Heb ik hem al uitgenodigd voor het feest?
 • U ziet toch dat ik bezig ben?, zoals Hij ziet toch dat ik bezig ben.
 • Beweert u dat ik mijn fiets aan u heb uitgeleend?, zoals Beweert hij dat ik mijn fiets aan hem heb uitgeleend?
 • Sprak hij met u of met iemand anders?, zoals Sprak hij met mij of met iemand anders?

Taaladvies.net
Jou / jouw

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons