uitspraak (fonetische tekens, fonetisch alfabet, fonetisch schrift)

In sommige adviezen op deze site is de uitspraak van bepaalde woorden fonetisch weergegeven. De fonetische weergave staat dan tussen rechte haken, bijvoorbeeld autisme [outismə]. Er wordt daarbij geen officieel fonetisch alfabet gevolgd, maar een notatiewijze die dicht aansluit bij de Nederlandse spellingconventies.

Medeklinkers

pet [p]
tak [t]
kat [k]
bed [b]
dun [d]
garçon [γ]
fel [f]
sok [s]
lachen [ch]
vet [v]
zon [z]
goed [g]
met [m]
net [n]
plunje [nj]
bang [ng]
sjaal [sj]
genre [zj]
tsaar [ts]
pizza [dz]
speech [tsj]
manager [dzj]
hek [h]
jaar [j]
waar [w]
lamp [l]
rood [r]

Klinkers

de [ə]
pit [i]
pet [e]
pad [a]
pot [o]
put [u]
lied [ie]
leed [ee]
laat [aa]
lood [oo]
vuur [uu]
voer [oe]
keur [eu]
uit [ui]
crème [è]
roquefort [ò]
freule [ù]
nuance [ã]
dedain [ẽ]
garçon [õ]
parfum [ữ]
ijs, eis [ei]
kou, lauw [ou]

Soms is in de adviezen op deze site de beklemtoning in een woord aangegeven. De lettergreep die de hoofdklemtoon heeft, is dan onderstreept, bijvoorbeeld autopsie [outopsie].

Informatie over de wetenschappelijke notatie volgens het International Phonetic Alphabet (IPA) kunt u voor het Nederlands vinden in de klankleer in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS). Die bevat een overzicht van de fonetische tekens.

Taaladvies.net
Weergave van uitspraak (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons