uitspraaktekens (taalkundige term, gebruik)

Als uitspraaktekens worden het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^) gebruikt. Uitspraaktekens worden in Nederlandse woorden boven de klinker e gezet om de juiste uitspraak ervan aan te geven. Ze kunnen niet weggelaten worden. Uitspraaktekens worden daarnaast voornamelijk in woorden van Franse oorsprong gebruikt. De accenttekens op de e worden alleen overgenomen uit het Frans als ze nodig zijn voor de uitspraak.

  • hé, hè, blèren
  • café, scène, crêpe
  • procedé (in het Frans: procédé), protegé (in het Frans: protégé)

In Franse leenwoorden die volledig hun vreemde karakter behouden hebben, worden alle accenttekens uit het Frans behouden. Het gaat dan om de letters a, e, i, o en u. Als zulke woorden en woordgroepen in het Frans een facultatief accent circonflexe op een i of u hebben, wordt dat accent circonflexe in het Nederlands behouden.

  • à propos, belle époque, comédienne, coûte que coûte, maître d'hôtel

Accenttekens ´ ` ^
klinkers - gebruik van accenten (accenttekens, uitspraaktekens, klemtoontekens)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons