underscore (taalkundige term, gebruik)

De underscore (_) komt vooral als scheidingsteken in e-mailadressen voor.

Een underscore wordt ook wel een onderstrepingsteken/onderstreepteken, onderstreep/onderstreepje, laag streepje/lage streep of laag liggend streepje genoemd. In de verklarende woordenboeken zijn die benamingen (nog) niet opgenomen. In de praktijk komen ze wel voor, maar veel minder vaak dan underscore. Ook liggend streepje wordt weleens gebruikt in de betekenis van underscore, maar gewoonlijk wordt daar het teken - (zoals in man-vrouwverhouding) mee bedoeld.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons