uur / uren

Zoals de meeste andere maataanduiders blijft uur na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt.

 • Sean was al bijna 48 uur vermist toen hij weer opdook.
 • Je krijgt drie uur om het examen te maken.
 • Ik werk maar een paar uur per dag.

Om een bepaalde tijdsduur te benadrukken – die meestal als vervelend beschouwd wordt – kan een enkele keer toch de meervoudsvorm uren gebruikt worden. Als er een bijvoeglijk naamwoord vlak voor de tijdsaanduider staat, wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • An stond die ochtend drie uur (uren) in de file.
 • Je kunt maximaal voor twee opeenvolgende uren de terreinen reserveren.

Ook na vele, aantallen, tientallen en na honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen enzovoort wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • Het heeft ons tientallen uren monteerwerk gekost, maar het resultaat mag er zijn!
 • Hij en zijn team staken honderden uren in het maken van de jurk.

Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • Hij moet een aantal uur / uren onbezoldigd werk ten bate van de gemeenschap uitvoeren.

Als het woord uur onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

 • Hoelang is dat dan als je het uitdrukt in uur / uren?

Taaladvies.net
Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons