vaag woordgebruik

We hebben geregeld de neiging om een boodschap af te zwakken door vage woorden te gebruiken, bijvoorbeeld in brieven en e-mails, maar ook als we spreken voor een groep. Met vage woorden kunnen we ons indekken tegen kritiek of negatieve zaken minder negatief voorstellen. Maar als we veel van zulke woorden gebruiken, maken we onze boodschap vaag en scheppen we verkeerde verwachtingen bij toehoorders, gesprekspartners of lezers. Hoe meer vage woorden we gebruiken, hoe groter het risico wordt dat onze doelgroep iets anders hoort of leest dan we bedoelen. Veelgebruikte vage woorden zijn:

 • binnenkort, later, zo snel mogelijk
 • dikwijls, soms, vaak
 • enkele, sommige, de meeste
 • eventueel, mogelijk, waarschijnlijk
 • men
 • nogal, enigszins, vrij
 • veel, weinig

Het is aan te raden om in zakelijke contexten zuinig om te springen met vage woorden. U kunt uw boodschap het best meteen zo concreet en direct mogelijk formuleren.

liever niet maar wel
U krijgt daarover binnenkort een brief van uw ziekenfonds. U krijgt daarover begin november een brief van uw ziekenfonds.
Veel mensen dragen geen gordel. Volgens recent onderzoek draagt maar 57% van de inzittenden voorin een gordel.
Uw zoon is al enkele keren berispt voor spijbelgedrag. Uw zoon heeft dit schooljaar al drie schriftelijke waarschuwingen gekregen voor spijbelgedrag.
Ik zal uw vraag zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Ik zal uw vraag uiterlijk op vrijdag 12 februari beantwoorden.
Men zal in een latere fase van het project nog enkele aanpassingen doorvoeren zodat de klant minder gegevens moet doorgeven bij elektronische bestellingen. In de tweede fase van het project, die loopt van 1 mei tot en met 30 juli, zal onze klantendienst het formulier voor elektronische bestellingen vereenvoudigen. Uw persoonlijke gegevens zullen dan automatisch worden opgeslagen zodat u ze niet langer bij elke bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons