van wacht zijn / dienst hebben

De uitdrukking van wacht zijn is standaardtaal in België: een dokter, apotheker, verpleger enzovoort is van wacht als hij buiten de gewone diensturen beschikbaar moet zijn. Ook de uitdrukking wachtdienst hebben is standaardtaal in België.

  • Mijn huisarts is dit weekend van wacht.
  • Wie is de apotheker van wacht?
  • Mijn huisarts heeft dit weekend wachtdienst.

Standaardtaal in het hele taalgebied is dienst hebben.

  • Welke apotheker heeft er dienst / avonddienst / nachtdienst / weekenddienst?

Ook de combinatie dienstdoende arts, apotheker, verpleger en de combinatie arts, apotheker, verpleger met weekenddienst, avonddienst, nachtdienst zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

In België wordt vaak ook de uitdrukking permanentie hebben gebruikt in de betekenis 'dienst hebben', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of permanentie hebben tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval dienst hebben.

Taaladvies.net
Van wacht zijn
Permanentie / dienst

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons