vanachter / van achter / van achteren / achteraan

Vanachter en van achter worden in België vaak gebruikt in de betekenis 'van achteren, aan de achterkant', ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of vanachter en van achter tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval van achteren, achteraan en aan de achterkant.

  • De bestuurder werd van achteren aangereden in een file.
  • Wil je achteraan in de auto zitten?
  • De ramen aan de achterkant moeten dringend geschilderd worden.

Vanachter is standaardtaal in het hele taalgebied als het als voorzetsel wordt gebruikt.

  • Hij antwoordde vanachter zijn bureau.

Taaladvies.net
Naar voor / naar voren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons